Prova på cirkus

Jag erbjuder uppsökande prova på cirkus för t.ex. skolor, bibliotek, företag, kyrkor, förskolor, bostadsrättsföreningar mm Jag har lång erfarenhet av cirkusundervisning genom mitt arbete på Malmö Cirkusskola och Tulseboda Ungdomscirkus.

Under ett par timmar får barnen prova på olika cirkuskonster. De får t.ex. jonglera, snurra tallrikar på pinnar, bygga mänskliga pyramider, vara clowner, balancera på lina och prova en massa andra cirkuskonster. Cirkusskolan vänder sig främst till barn 4-16år. Prova på cirkus kan även anordnas för vuxna.

Tid: från 1 timme och uppåt, beroende på arrangemang.
Antal: beroende på lokal och önskemål om aktiviteter
Lokal: Gärna en stor lokal med högt till tak.

Jongleringsworkshop för vuxna
En stunds jongleringsskola mitt i en konferens brukar vara ett väldigt uppskattat avbrott. Dessutom ökar det deltagarnas blodcirkulation i hjärnan och på så vis orkar de med resten av dagen bättre. Många anser att alla vuxna borde ägna 10 minuter av sin lunchpaus åt att jonglera. Jonglering minskar stress, ökar blodcirkulationen och minskar risken för musarm och andra kontorsrelaterade yrkesskador. Enklare och billigare friskvård får man leta efter!

Tid: ca 60 minuter
Antal: obegränsat
Lokal: beroende på antal deltagare